Czy krytyka pracownika to mobbing?

Czy krytyka pracownika to mobbing?

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zasadniczo krytyka pracownika nie wpisuje się w ustawowe przesłanki mobbingu. Natomiast jeżeli jest instrumentalna, nieukierunkowana na cele realizacji umowy o pracę, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i zmierza do upokorzenia pracownika lub obniżenia jego samooceny to może stanowić działanie o charakterze mobbingu.   Odpowiedzi na postawione pytanie powinniśmyWięcej oCzy krytyka pracownika to mobbing?[…]

Mobbing – definicja

Mobbing – definicja

Definicję mobbingu zacząć należy od literalnego brzmienia art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie goWięcej oMobbing – definicja[…]

CLOSE
CLOSE