Przykłady mobbingu, przesłanki mobbingu – najnowsze orzecznictwo

Przykłady mobbingu, przesłanki mobbingu – najnowsze orzecznictwo

W ramach tego wpisu pragnę przedstawić Państwu szeroki opis praktyk pracodawcy, które zostały uznane przez sąd za zachowania o znamionach mobbingu. W niniejszej sprawie już sąd rejonowy uznał, że doszło do szykanowania i nękania pracownika oraz że doznał on w skutek tego rozstroju zdrowia. Z tego tytułu sąd zasądził na rzecz pracownika zadośćuczynienie w wysokościWięcej oPrzykłady mobbingu, przesłanki mobbingu – najnowsze orzecznictwo[…]

Mobbing a molestowanie seksualne

Mobbing a molestowanie seksualne

Definicja mobbingu została przedstawiona we wcześniejszych wpisach. Dla przypomnienia można wskazać, iż mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Więcej oMobbing a molestowanie seksualne[…]

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, zasada równego traktowania stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca uregulował w Kodeksie pracy okoliczności usprawiedliwionego różnicowania pracowników przez pracodawcę. Dla przykładu należy podać następujące okoliczności, które mogą być podstawą do różnicowania pracowników: 1) obiektywne powody, uzasadnione ze względu na zgodnyWięcej oKiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?[…]

Dyskryminacja pracownika

Dyskryminacja pracownika

Zdarza się, iż w języku powszechnym pojęcia mobbing i dyskryminacja stosowane są zamiennie. Na początku podkreślić więc należy, że są to różne instytucje.   Zakaz dyskryminacji to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 18(3a) § 1 Kodeksu pracy “pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowaniaWięcej oDyskryminacja pracownika[…]

Mobbing – definicja

Mobbing – definicja

Definicję mobbingu zacząć należy od literalnego brzmienia art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie goWięcej oMobbing – definicja[…]

CLOSE
CLOSE