Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Ciężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje

Analizując kwestię ciężaru dowodowego zacząć należy od zasady ogólnej wyrażonej w art. 6 Kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Innymi słowy strona powodowa musi udowodnić okoliczności, na podstawie których opiera swoje roszczenie. Przepisy Kodeksu pracy odwracają jednak zasadę ogólną. Zgodnie z art.Więcej oCiężar dowodowy w sprawie o dyskryminacje[…]

CLOSE
CLOSE