Czy krytyka pracownika to mobbing?

Czy krytyka pracownika to mobbing?

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zasadniczo krytyka pracownika nie wpisuje się w ustawowe przesłanki mobbingu. Natomiast jeżeli jest instrumentalna, nieukierunkowana na cele realizacji umowy o pracę, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i zmierza do upokorzenia pracownika lub obniżenia jego samooceny to może stanowić działanie o charakterze mobbingu.   Odpowiedzi na postawione pytanie powinniśmyWięcej oCzy krytyka pracownika to mobbing?[…]

CLOSE
CLOSE