Jakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.

Podstawowe roszczenie pracownika będącego ofiarą mobbingu to prawo domagania się zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 94(3) § 3 kp. Istota zadośćuczynienia została szczegółowo opisana w poprzednim wpisie. Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, kiedy jeden stan faktyczny kwalifikuje żądania na podstawie kilku przepisów. Uprawnienie do kilku świadczeń jednocześnie będzie miało miejsce wówczas, gdy pracownik rozwiążeWięcej oJakie świadczenia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu? Odszkodowanie za mobbing.[…]

Zadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Tak brzmi przepis art. 94(3) § 3 Kodeksu pracy. Z przepisu tego po pierwsze wynika, iż żądanie zadośćuczynienia może żądać pracownik, który był ofiarą zachowań o znamionach mobbingu. Po drugie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu mobbinguWięcej oZadośćuczynienie za mobbing – wysokość, kwota zadośćuczynienia.[…]

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

Odszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.

W ramach tego wpisu należy przytoczyć art. 18(3d) Kodeksu pracy, w świetle którego osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania. Przesłanką obowiązku odszkodowawczego jest jedynie naruszenie tej zasady. Warto zauważyć, iż przepis odnosi się do osoby, a więc nie jest wymagany status pracownika. Wynika to z faktu, żeWięcej oOdszkodowanie za dyskryminację, za naruszenie zasady równego traktowania.[…]

CLOSE
CLOSE