Artykuł na temat mobbingu i molestowania w HR Business Partner

Artykuł na temat mobbingu i molestowania w HR Business Partner

Szanowni Państwo, w najnowszym wydaniu magazynu HR Business Partner pojawił się artykuł adwokata Dominika Filipa na temat mobbingu i molestowania. Z artykułu można dowiedzieć się jakie zachowania pracodawcy mogą zostać uznane za mobbing i molestowanie; kiedy nie mamy do czynienia z mobbingiem i molestowaniem oraz w jaki sposób reagować na zarzuty i podejrzenia pracownika; jak skutecznie przeciwdziałaćWięcej oArtykuł na temat mobbingu i molestowania w HR Business Partner[…]

Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Czy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymagaWięcej oCzy za tą samą pracę przysługuje mi takie samo wynagrodzenie? – dyskryminacja[…]

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Odmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?

Ostatnimi czasy często pojawia się pytanie, czy odmowa zawarcia stosunku pracy, w epoce gospodarki wolnorynkowej, może stanowić wyraz dyskryminacji?   Odpowiedź przedstawia Sąd Najwyższy: “Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., którego skutkiem jest w szczególnościWięcej oOdmowa zawarcia stosunku pracy – dyskryminacja?[…]

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Kiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, zasada równego traktowania stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca uregulował w Kodeksie pracy okoliczności usprawiedliwionego różnicowania pracowników przez pracodawcę. Dla przykładu należy podać następujące okoliczności, które mogą być podstawą do różnicowania pracowników: 1) obiektywne powody, uzasadnione ze względu na zgodnyWięcej oKiedy pracodawca nie narusza zasady równego traktowania?[…]

CLOSE
CLOSE