Czy ofiara mobbingu powinna wypowiedzieć stosunek pracy?

Czy ofiara mobbingu powinna wypowiedzieć stosunek pracy?

„Przy ocenie zachowań pracodawcy noszących, według twierdzeń pracownika, znamiona mobbingu nie można wszak abstrahować od reakcji pracownika, będącego jakoby ofiarą tych działań. Innymi słowy, jeżeli pracownik twierdzi, że dany pracodawca poddał go mobbingowi lub, iż naruszał jego dobra osobiste, a jednocześnie z materiału dowodowego sprawy wynika, że u tego samego pracodawcy pracownik ów kontynuował zatrudnienieWięcej oCzy ofiara mobbingu powinna wypowiedzieć stosunek pracy?[…]

CLOSE
CLOSE